ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 กำหนดให้ผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
61
03 ม.ค. 2561
82 การมอบอำนาจนายกเทศมนตรีตำบลบุดีให้ปลัดและรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
66
25 พ.ย. 2560
83 ประกาศเทศบาลตำบลบุดี การใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2560-2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
21 ส.ค. 2560
84 การใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2560-2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
21 ส.ค. 2560
85 คำสั่งเทศบาลตำบลบุดี แต่งตั้งคณะทำงานแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
70
18 ส.ค. 2560
86 ประชาสัมพันธ์สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
136
29 ก.พ. 2559
87 ประชาสัมพันธ์แผนผังขัั้นตอนเกี่ยวกับการบริการของเทศบาลตำบลบุดี ดาวน์โหลดเอกสาร
134
14 ม.ค. 2559
88 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชาวบุดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
189
01 ธ.ค. 2558
89 การประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน เเละผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่4/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
23 พ.ย. 2558
90 แจ้งเตือน เรื่องอุทกภัยภายในตำบลบุดี
177
11 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20