ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ดาวน์โหลดเอกสาร
49
16 ก.ย. 2562
72 ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร
54
09 ก.ย. 2562
73 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
09 ก.ย. 2562
74 ประกาศเทศบาลตำบลบุดี การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
51
14 มิ.ย. 2562
75 แบบขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน อาคารภายในเขตเทศบาลตำบลบุดี ดาวน์โหลดเอกสาร
29
19 พ.ค. 2562
76 รายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
08 มี.ค. 2562
77 กำหนดให้ผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
54
04 ม.ค. 2562
78 ประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลภูมิปัญญาตำบลบุดี ดาวน์โหลดเอกสาร
51
04 ธ.ค. 2561
79 โครงปล่อยพันธุ์สัวต์น้ำ ณ อ่งเก็ยน้ำบ้านไบก์ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
18 ต.ค. 2561
80 กิจกรรม Budee Trail ดาวน์โหลดเอกสาร
62
25 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20