ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 แจ้งเตือน เรื่องอุทกภัยภายในตำบลบุดี
147
11 พ.ย. 2558
72 แต่งตั้งคณะทำงานแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
38
17 ส.ค. 2558
73 แจ้งเตือน เรื่องอุทกภัยภายในตำบลบุดี
174
14 ส.ค. 2558
74 การประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน เเละผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
14 ส.ค. 2558
75 การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสายงานบริหารว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
145
13 ส.ค. 2558
76 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำเเหน่งผู้บริหารของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
154
08 ก.ค. 2558
77 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่สู่ชุมชน "บริการด้วยใจ รับใช้ประชาชน" ประจำเดือนเมษายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
16 เม.ย. 2558
78 รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
392
20 มี.ค. 2558
79 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่สู่ชุนชน "บริการด้วยใจ รับใช้ประชาชน" ประจำเดือนมีนาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
18 มี.ค. 2558
80 กำหนดให้ผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
111
27 ก.พ. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18