ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบุดี เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
06 ม.ค. 2563
62 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบุดี เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
06 ม.ค. 2563
63 รายงานการแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
03 ม.ค. 2563
64 ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร
62
03 ม.ค. 2563
65 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบุดี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
02 ม.ค. 2563
66 ประกาศเทศบาลตำบลบุดี ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
27 ธ.ค. 2562
67 คำสั่งเทศบาลตำบลบุดี ดาวน์โหลดเอกสาร
49
27 ธ.ค. 2562
68 การขยายเวลากำหนดเวลาจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
74
25 พ.ย. 2562
69 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเเละจริยฏรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
41
13 พ.ย. 2562
70 การจัดงบแสดงฐานะการเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร
48
29 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20