ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 กิจกรรม Budee Trail ดาวน์โหลดเอกสาร
33
25 ส.ค. 2561
62 กำหนดให้ผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
31
03 ม.ค. 2561
63 การมอบอำนาจนายกเทศมนตรีตำบลบุดีให้ปลัดและรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
34
25 พ.ย. 2560
64 ประกาศเทศบาลตำบลบุดี การใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2560-2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
21 ส.ค. 2560
65 การใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ. 2560-2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
21 ส.ค. 2560
66 คำสั่งเทศบาลตำบลบุดี แต่งตั้งคณะทำงานแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
38
18 ส.ค. 2560
67 ประชาสัมพันธ์สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
106
29 ก.พ. 2559
68 ประชาสัมพันธ์แผนผังขัั้นตอนเกี่ยวกับการบริการของเทศบาลตำบลบุดี ดาวน์โหลดเอกสาร
104
14 ม.ค. 2559
69 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชาวบุดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
01 ธ.ค. 2558
70 การประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน เเละผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่4/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
23 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18