ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้ง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
03 มี.ค. 2563
52 ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลตำบลบุดี ดาวน์โหลดเอกสาร
72
21 ก.พ. 2563
53 การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
14 ก.พ. 2563
54 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบุดี ดาวน์โหลดเอกสาร
70
24 ม.ค. 2563
55 รมช.ธรรมนัส นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ช่วยเหลือปัญหาขาดน้ำในการทำนาและส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
69
24 ม.ค. 2563
56 ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต. เชิญชวนสมัคร "กกต.ท้องถิ่น" 3-7 ก.พ. 63 นี ดาวน์โหลดเอกสาร
70
23 ม.ค. 2563
57 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบฟลบุดี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
10 ม.ค. 2563
58 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบุดี เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
09 ม.ค. 2563
59 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบุดี เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
06 ม.ค. 2563
60 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบุดี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
06 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20