ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 รมช.ธรรมนัส นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ช่วยเหลือปัญหาขาดน้ำในการทำนาและส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
37
24 ม.ค. 2563
42 ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต. เชิญชวนสมัคร "กกต.ท้องถิ่น" 3-7 ก.พ. 63 นี ดาวน์โหลดเอกสาร
36
23 ม.ค. 2563
43 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบฟลบุดี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
10 ม.ค. 2563
44 รายงานการแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
03 ม.ค. 2563
45 ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดาวน์โหลดเอกสาร
31
03 ม.ค. 2563
46 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบุดี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
02 ม.ค. 2563
47 ประกาศเทศบาลตำบลบุดี ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
27 ธ.ค. 2562
48 คำสั่งเทศบาลตำบลบุดี ดาวน์โหลดเอกสาร
21
27 ธ.ค. 2562
49 การขยายเวลากำหนดเวลาจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
41
25 พ.ย. 2562
50 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเเละจริยฏรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
12
13 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18