ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
01 ต.ค. 2563
42 ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ไปจนถึงเดือนตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
27 ส.ค. 2563
43 ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลบุดี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 /2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
23 ก.ค. 2563
44 ประกาศเทศบาลตำบลบุดี เรื่อง กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานตามกระบวนการงานเพื่อบริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
57
10 ก.ค. 2563
45 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
08 ก.ค. 2563
46 คู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
72
19 มิ.ย. 2563
47 ประกาศเทศบาลตำบลบุดี เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
15 มิ.ย. 2563
48 ประกาศ มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
72
17 เม.ย. 2563
49 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
17 เม.ย. 2563
50 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของเทศบาลตำบลบุดี ดาวน์โหลดเอกสาร
64
05 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20