ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
08 ก.ค. 2563
32 คู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
42
19 มิ.ย. 2563
33 ประกาศเทศบาลตำบลบุดี เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
15 มิ.ย. 2563
34 ประกาศ มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
42
17 เม.ย. 2563
35 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
17 เม.ย. 2563
36 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของเทศบาลตำบลบุดี ดาวน์โหลดเอกสาร
34
05 มี.ค. 2563
37 เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้ง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
03 มี.ค. 2563
38 ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลตำบลบุดี ดาวน์โหลดเอกสาร
37
21 ก.พ. 2563
39 การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
14 ก.พ. 2563
40 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบุดี ดาวน์โหลดเอกสาร
37
24 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18