ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
07 ธ.ค. 2564
12 การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
07 ธ.ค. 2564
13 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
30 พ.ย. 2564
14 การเข้าใช้งาน ระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ในลักษณะถาม-ตอบแบบอัตโนมัติ (DLA Chatbot) ดาวน์โหลดเอกสาร
35
20 พ.ย. 2564
15 ประกาศนัดประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุดี ดาวน์โหลดเอกสาร
41
18 พ.ย. 2564
16 ประกาศ เรื่อง ราชชื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤษจิกายน 2564 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
15 พ.ย. 2564
17 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
35
15 พ.ย. 2564
18 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
40
29 ต.ค. 2564
19 บัญชีรายชื่อผู้มีสิธิรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
29 ต.ค. 2564
20 ประกาศ เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธืรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลบุดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
29 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20