ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร
400
05 ก.ย. 2554
152 การลดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
341
10 มิ.ย. 2554
153 ประกาศเทศบาลตำบลบุดี ดาวน์โหลดเอกสาร
470
04 ก.พ. 2554
154 ประกาศเทศบาลตำบลบุดี ดาวน์โหลดเอกสาร
571
04 ก.พ. 2554
155 ประกาศการประชุมสภา สมัยสามัญ 1/2554
419
04 ก.พ. 2554
156 ประชาสัมพันธ์เขตเลือกตั้งที่ ๕ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
462
03 ก.พ. 2554
157 ประกาศเทศบาลตำบลบุดี เรื่องกำหนดให้ผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่ ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
589
13 ม.ค. 2554
158 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 54 ดาวน์โหลดเอกสาร
637
15 ธ.ค. 2553
159 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบุดี ดาวน์โหลดเอกสาร
566
15 ธ.ค. 2553
160 ประกาศเทศบาลตำบลบุดี ดาวน์โหลดเอกสาร
522
12 พ.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20