ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 #ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์# ดาวน์โหลดเอกสาร
442
28 มี.ค. 2555
142 ชาวบุดี มีวินัย ร่วมใจใช้น้ำอย่างประหยัด ดาวน์โหลดเอกสาร
413
19 มี.ค. 2555
143 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบุดี สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2555
290
20 ก.พ. 2555
144 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
966
11 ม.ค. 2555
145 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
589
09 ม.ค. 2555
146 ประกาศผลการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา โครงการยะลารักในหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
499
25 พ.ย. 2554
147 การลดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
339
02 พ.ย. 2554
148 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาผู้ด้อยโอกาส เพื่อรับทุนการศึกษา“ทุนการศึกษายะลารักในหลวง” ดาวน์โหลดเอกสาร
567
17 ต.ค. 2554
149 การลดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการให้บริการประชาชน
277
10 ต.ค. 2554
150 ประกาศคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
522
07 ต.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20