ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
493
07 ต.ค. 2554
132 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร
371
05 ก.ย. 2554
133 การลดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
313
10 มิ.ย. 2554
134 ประกาศเทศบาลตำบลบุดี ดาวน์โหลดเอกสาร
442
04 ก.พ. 2554
135 ประกาศเทศบาลตำบลบุดี ดาวน์โหลดเอกสาร
541
04 ก.พ. 2554
136 ประกาศการประชุมสภา สมัยสามัญ 1/2554
378
04 ก.พ. 2554
137 ประชาสัมพันธ์เขตเลือกตั้งที่ ๕ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
434
03 ก.พ. 2554
138 ประกาศเทศบาลตำบลบุดี เรื่องกำหนดให้ผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่ ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
560
13 ม.ค. 2554
139 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 54 ดาวน์โหลดเอกสาร
608
15 ธ.ค. 2553
140 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบุดี ดาวน์โหลดเอกสาร
538
15 ธ.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18