ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
06 พ.ย. 2556
122 หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุดีของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
190
05 พ.ย. 2556
123 กำหนดสมัยประชุมสภาเทศาบาลตำบลบุดี ประจำปี พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
322
04 พ.ย. 2556
124 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
157
10 ต.ค. 2556
125 ผังลดขั้นตอน ดาวน์โหลดเอกสาร
201
04 ต.ค. 2556
126 ประกาศเทศบาลตำบลบุดี เรื่องวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
172
23 ก.ย. 2556
127 แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
30 พ.ค. 2556
128 แผนปฏิบบัติการและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
20 พ.ค. 2556
129 การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1305
12 มี.ค. 2556
130 มอบอำนาจ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
26 ก.พ. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20