ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
221
21 ก.ค. 2557
112 การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
331
09 ก.ค. 2557
113 อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
217
30 มิ.ย. 2557
114 การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
215
23 พ.ค. 2557
115 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบุดี สมัยสามัญ 4/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
12 ก.พ. 2557
116 ผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
120
14 ม.ค. 2557
117 เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ที่ 1/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
12 ม.ค. 2557
118 ประกาศรับสมัครนักบริหารงานการคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
399
10 ม.ค. 2557
119 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการ้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
177
09 ม.ค. 2557
120 กำหนดการยื่นชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
08 ม.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20