ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 กำหนดการยื่นชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
08 ม.ค. 2557
102 แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
06 พ.ย. 2556
103 หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุดีของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
159
05 พ.ย. 2556
104 กำหนดสมัยประชุมสภาเทศาบาลตำบลบุดี ประจำปี พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
289
04 พ.ย. 2556
105 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
10 ต.ค. 2556
106 ผังลดขั้นตอน ดาวน์โหลดเอกสาร
169
04 ต.ค. 2556
107 ประกาศเทศบาลตำบลบุดี เรื่องวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
135
23 ก.ย. 2556
108 แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
157
30 พ.ค. 2556
109 แผนปฏิบบัติการและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
20 พ.ค. 2556
110 การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1273
12 มี.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18