ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 การประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน เเละผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่1/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
16 ก.พ. 2558
102 กำหนดให้ผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย มาชำระภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
101
20 ม.ค. 2558
103 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่สู่ชุมชน "บริการด้วยใจ รับใช้ประชาชน" ประจำเดือนมกราคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
08 ม.ค. 2558
104 แจ้งเตื่อนพื้นที่เสี่ยงภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม
197
16 ธ.ค. 2557
105 แจ้งเตือน เรื่องอุทกภัยภายในตำลบลบุดี
222
17 พ.ย. 2557
106 การประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน เเละผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่4/2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
05 พ.ย. 2557
107 แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยอุทกภัยและดินถล่ม
265
04 พ.ย. 2557
108 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่สู่ชุมชน "บริการด้วยใจ รับใช้ประชาชน" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
03 พ.ย. 2557
109 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
217
26 ก.ย. 2557
110 ประกาศเทศบาลตำบลบุดี เรื่องวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
252
21 ก.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20