ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 แต่งตั้งคณะทำงานแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
68
17 ส.ค. 2558
92 แจ้งเตือน เรื่องอุทกภัยภายในตำบลบุดี
210
14 ส.ค. 2558
93 การประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน เเละผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
14 ส.ค. 2558
94 การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสายงานบริหารว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
175
13 ส.ค. 2558
95 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำเเหน่งผู้บริหารของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
183
08 ก.ค. 2558
96 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่สู่ชุมชน "บริการด้วยใจ รับใช้ประชาชน" ประจำเดือนเมษายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
16 เม.ย. 2558
97 รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
420
20 มี.ค. 2558
98 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่สู่ชุนชน "บริการด้วยใจ รับใช้ประชาชน" ประจำเดือนมีนาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
18 มี.ค. 2558
99 กำหนดให้ผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
139
27 ก.พ. 2558
100 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่สู่ชุมชน "บริการด้วยใจ รับใช้ประชาชน" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
16 ก.พ. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20