ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2565 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
01 เม.ย. 2565
2 ประกาศเทศบาลตำบลบุดี เรื่อง วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง 30 มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
30 มี.ค. 2565
3 บัญชีรายชื่อผู้มีสิธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือนมีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
30 มี.ค. 2565
4 ประกาศเทศบาลตำบลบุดี รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2565 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
28 มี.ค. 2565
5 ประกาศเทศบาลตำบลบุดี เรื่อง วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
24 มี.ค. 2565
6 ประกาศเทศบาลตำบลบุดี รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
77
01 มี.ค. 2565
7 ประกาศเทศบาลตำบลบุดี ดาวน์โหลดเอกสาร
44
28 ก.พ. 2565
8 ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
27 ม.ค. 2565
9 แบบฟอร์มการขออนุญาตก่อสร้างอาคารมาตาร 21 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
24 ม.ค. 2565
10 การรายงานแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
09 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20