ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แบบฟอร์มการขออนุญาตก่อสร้างอาคารมาตาร 21 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
24 ม.ค. 2565
2 การรายงานแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
09 ธ.ค. 2564
3 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
07 ธ.ค. 2564
4 การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
07 ธ.ค. 2564
5 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
30 พ.ย. 2564
6 การเข้าใช้งาน ระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ในลักษณะถาม-ตอบแบบอัตโนมัติ (DLA Chatbot) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
20 พ.ย. 2564
7 ประกาศนัดประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุดี ดาวน์โหลดเอกสาร
16
18 พ.ย. 2564
8 ประกาศ เรื่อง ราชชื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤษจิกายน 2564 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
15 พ.ย. 2564
9 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
10
15 พ.ย. 2564
10 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
15
29 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18