ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราขบัญญัติภษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
17 ธ.ค. 2563
2 เรื่องน้ำบาดาลที่ควรรู้ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
16 พ.ย. 2563
3 รายงานสถานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
26 ต.ค. 2563
4 การจัดงบแสดงฐานะการเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร
13
19 ต.ค. 2563
5 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการมัสยิดสะอาด ดาวน์โหลดเอกสาร
17
04 ต.ค. 2563
6 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 ต.ค. 2563
7 ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ไปจนถึงเดือนตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
27 ส.ค. 2563
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
08 ก.ค. 2563
9 คู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
28
19 มิ.ย. 2563
10 ประกาศ มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
21
17 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15