ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
  รายละเอียด : ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (แบบ ภ.ด.ส.3) ปะจำปี 2565 (บางส่วน) เพื่อแจ้งให้ผู้เสียภาษีได้ตรวจสอบข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หากเห็นว่าบัญชีดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงให้ผู้เสียภาษียื่นคำร้องขอแก้ไขต่อนายกเทศมนตรีตำบลบุดี โดยยื่น ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบุดี ภายใน 30 วัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 35 คน