ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง ราชชื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤษจิกายน 2564 ครั้งที่ 1
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลบุดี ได้ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิรับเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และตรวจคุณสมบัติแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อฯ จำนวน 12 ราย รายละเอียดตามบัญชีแนบนี้ โดยจะปิดประกาศเป็นระยะเวลา 15 วัน หากไม่มีผู้คัดค้าน ให้ถือว่าผู้มีรายชื่อตามบัญชีนี้ เป็นผู้มีสิทธ์ฯ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 39 คน