ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศนัดประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุดี
  รายละเอียด : ประธานสภาเทศบาลตำบลบุดี
ประกาศนัดประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบุดี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 น.
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 41 คน