ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่งเทศบาลตำบลบุดี 385/2564
  รายละเอียด : คำสั่งเทศบาลตำบลบุดี 385/2564
เรื่อง เปลี่ยนแปลงการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้กับรองปลัดปฎิบัติราชการแทน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 30 คน