ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบฟลบุดี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2563
  รายละเอียด : ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลบุดี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2563
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 47 คน