ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบุดี เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลบุดีให้ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลบุดี
เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลบุดีให้ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 56 คน