ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบุดี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลบุดี ขอยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบุดี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558 ให้บังคับใช้ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบุดี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562 แทน (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ)
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 32 คน