ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รมช.ธรรมนัส นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ช่วยเหลือปัญหาขาดน้ำในการทำนาและส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
  รายละเอียด : รมช.ธรรมนัส นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ช่วยเหลือปัญหาขาดน้ำในการทำนาและส่งเสริมการปลูกพืชหลังนาเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 42 คน