ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กระบวนงานตามภารกิจ
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลบุดี เรื่อง กระบวนงาน ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ในการให้บริการประชาชนตามภารกิจของเทศบาล และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ พ.ศ.2556
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 มกราคม. 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 108 คน