ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แจ้งเตื่อนพื้นที่เสี่ยงภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม
  รายละเอียด :

กรมอุตุวิทยาคาดการณ์สภาวะอากาศในช่วงวันที่ 16-20 ธันวาคม 2557 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่


 เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ เทศบาลตำบลบุดี จึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยในบริเวณพื้นที่เสี่ยง ให้ระมัดระวังอันตรายจากน้ำท้วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม อพยพทรัพย์สินและสัตว์เลี้ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัยด้วย หากเกิดสาธารณภัยขึ้น สามารถขอรับความช่วยเหลือเบื้องต้นจากเทศบาลตำบลบุดี ตามหมายเลขโทรศัพท์ 073-288095 งานปกครอง เทศบาลตำบลบุดี

 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 200 คน