ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุดีของประชาชน
  รายละเอียด :

หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบุดีของประชาชน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 298 คน