ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประชาสัมพัธ์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
  รายละเอียด :

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง โดยวิธีพิเศษ จำนวน    โครงการ ดังต่อไปนี้


                   ๑. รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า ตัวรถชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ที่รอบไม่เกิน ๓,๓๐๐ รอบ/นาที ระหว่างหัวเก๋งและกระบะบรรทุกติดตั้ง เครนไฮดรอลิค ที่มีประสิทธิภาพในการยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๔ ตันเมตร ตัวเครน เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ตอนท้ายติดตั้งกระบะบรรทุก มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๒ ลบ.เมตร สามารถยกเทท้ายได้ด้วย กระบะไฮดรอลิคโดยคันโยกหรือสวิทซ์ควบคุมอยู่ในเก๋ง ชุดกระบอก ไฮดรอลิค ยกเทท้าย ตามมาตรฐาน มอก. ๙๗๕-๒๕๓๘ มอก.๙๐๐๑ และมอก.๑๔๐๐๑  จำนวนเงิน  ๒,๘๐๐,๐๐๐.- บาท


                   ๒. และรถตักหน้า ขุดหลัง ชนิดล้อยาง ขับเคลื่อน ๔ ล้อ  ขนาดล้อหน้าเล็ก-ล้อหลังใหญ่ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ จำนวน ๔ สูบ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า  ๙๗ แรงม้า ที่ความเร็วของเครื่องยนต์ไม่เกิน ๒,๒๐๐ รอบต่อนาที มีปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๔.๔ ลิตร ขนาดความจุของบุ้งกี้ตักไม่น้อยกว่า ๑ ลูกบาศก์เมตร ขนาดความจุของบุ้งกี้ขุดไม่น้อยกว่า๐.๒๐ ลูกบาศก์เมตร ติดตั้งไฟสัญญาณฉุกเฉินบนหัวเก๋งและอุปกรณ์ทุกเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน จำนวนเงิน  ๓,๙๐๐,๐๐๐.- บาท

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 กรกฏาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 409 คน