ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศการประชุมสภา สมัยสามัญ 1/2554
  รายละเอียด :

การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบุดี สมัยที่ 1/2554

 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 424 คน