ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบุดี เรื่องกำหนดให้ผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่ ฯ
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลบุดี เรื่องกำหนดให้ผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 มกราคม. 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 592 คน