ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบุดี
  รายละเอียด : เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2553
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 569 คน