ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 54
  รายละเอียด : เรื่อง การใช้เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลบุดีว่าด้วยการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2553
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 640 คน