ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลบุดี เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลบุดี
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลบุดี
เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลบุดี
สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2552
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 พฤษภาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 487 คน